اجاره بخاری انرژی ENERGY

اجاره بخاری انرژی

اجاره بخاری انرژی ENERGY

اجاره بخاری انرژی ENERGY

اجاره بخاری ، کولر و تهویه های  مناسب یکی از مهم ترین عوامل در میزبانی در مراسمات مختلف از جمله :سیمنار ها ، کنفرانس ها و جشن ها و نمایشگاه ها است که یکی از این موارد اجاره انواع بخاری انرژی در تهران می باشد. شرکت های زیادی در فصول مختلف سال مطابق نیاز شما سیستم های گرمایش و سرمایش و برگزاری مراسمات را در اختیار شما قرار می دهند، که تعدادشان نیز در استان های مختلف کشور بسیار بالاست، اما مسئله ای که باعث ایجاد تفاوت بین آن ها می شود این است که تعهد و همین طور خدمات پس از ارائه به مشتری را نیز باید به بهترین شکل ممکن انجام دهند. سرما آفرین با اجاره بخاری انرژی در تهران فضای گرم و ایده آلی را برای مراسم های شما عزیزان به ارمغان می آورد.

اگر تهویه مطبوع در مراسم مخصوصا در فصلهای زیبا پاییز و زمستان برای فضای مراسم پیش بینی نشده باشد با توجه به تمامی هزینه های انجام شده جهت مراسم ممکن است برای مهمان خوشایند نباشد و حس خستگی و کلافه گی برای مهمان ایجاد کند بنابراین سرما آفرین با کارشناسان باتجربه و ماهر برای انتخاب بهترین وسیله گرمایشی و سرمایشی در خدمت شما می باشد.

اجاره بخاری انرژی ۶۲۵

اجاره بخاری انرژی

راندمان حرارتی بالا، صدا در محدوده ی مجاز، به حداقل رسانیدن زمان گرمایش و طراحی زیبا از جمله ویژگی های این مدل از هیتر های گازی انرژی می باشد .
با توجه به احتراق کاملاً مناسب و سطح تماس موثر در مبدل حرارتی هیتر اجاره بخاری گازی مدل ۶۲۵انرژی، این مدل از هیترهای گازی به راندمان حرارتی بالاتر از ۸۰ درصد دست یافته است که در محدوده هیترهای گازی با راندمان بسیار مناسب قرار می گیرد.

همچنین با استفاده از فن آکسیال مطابق استانداردهای موجود در این بخاری انرژِی سطح صدای کارکرد هیتر در محدوده مجاز قرار گرفته که برای کاربرد های خاص مانند سالن اجتماعات و سخنرانی هاانتخابی اید آل می باشد.

در صورت انتخاب صحیح با توجه به گردش هوای سالن و جابجایی مناسب آن ، دمای فضا سریع به مقدار تنظیم شده می رسد . طراحی این بخاری انرژی از لحاظ زیبایی و رنگ، می تواند همگونی بسیار مناسب با دکور فضای مورد استفاده را داشته باشد.

در طراحی و اجاره بخاری انرژی ۶۲۰ سعی گردید تمامی الزامات فنی، کیفی و ظاهری که در محصول نام آشنای انرژی وجود داشت رعایت گردد. این بخاری گازی در مقایسه با مدل های قدیمی تر دارای ظرفیت کمتری می باشد که برای استفاده در فضاهای کوچکتر فضای تقریبی ۴۵۰مترمکعب مناسب می باشد .
ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی ﻛﻪ ﺑﺮای ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻣﻨﺰل از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮدن ﻫﻮای ﮔﺮم ﻃﺮاﺣﻲ شده است.

قسمت های مختلف بخاری گازی انرژیاجاره بخاری انرژی ENERGY

  • ﻣﺸﻌﻞ:

ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻮا و ﺳﻮﺧﺖ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد.

  • سطوح کاری:

ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎیی از ﺑﺨﺎری ﻛﻪ دﻟﻴل ﻃﺮاﺣﻲ آن دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی رﻧﺪ . ﺳﻄﻮح دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی ﺑﺨﺎری ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎس ﭘﻴﺪاﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺜﻼ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل دمای پا یین تری خواهد داشت. ﺷﻜﻞ ﺳﻄﻮح ﻛﺎری را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.

  • سطوح مانع:

ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺎری ﺗﻌﺒﻴﻪ شده ﺗﺎ ﺟﻬﺖ و اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻟﻴﻪ و ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ.

  • کلاهک تعدیل جریان خروجی:

اجاره بخاری انرژی ENERGY

ﻛه ﻣﺎﻧﻌﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻜﺶ دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺷﻌﻠﻪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮای ﻣﻌﻜﻮس دودﻛﺶ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ و اﺣﺘﺮاق آن را به ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ می رﺳﺎﻧﺪ.

بخاری گازی کارگاهی فن دار انرژی Energy مدل ۶۲۵ به لحاظ ظاهری از نوع معمولی (شعله نما) و به لحاظ عملکردی از نوع دودکش دار می باشد که از گاز طبیعی (شهری) برای ایجاد گرما استفاده می کند.

از نظر مشخصات فنی بخاری گازی ۶۲۵ انرژی می توان به حجم گرمادهی آن به میزان تقریبی ۲۷۵ تا ۴۴۵ مترمکعب و حداکثر قدرت حرارتی ۲۵۰۰۰ کیلوکالری در ساعت اشاره کرد.

این بخاری به سه نوع سیستم ایمنی مجهز شده است که به ترتیب عبارتند از: ۱) سیستم کنترل اکسیژن محیط (اکسی پیلوت ODS) که با کاهش اکسیژن موجود در محیط به کمتر از حد مجاز، جریان گاز را به طور کامل قطع می کند، ۲) ترموکوپل که کاربرد آن برای قطع خودکار جریان گاز در صورت خاموش شدن تصادفی شعله بخاری می باشد، ۳) گاورنر که وظیفه تنظیم فشار گاز ورودی به بخاری را بر عهده دارد و چنانچه تغییراتی در فشار ورودی و یا دبی گاز برای روشن کردن این بخاری می توانید از فندک (جرقه زن) تعبیه شده بر روی دستگاه استفاده نمایید.

همانطور که بیان شد بخاری کارگاهی انرژی Energy 625 مجهز به فن (دو نوع ایرانی یا ترکیه ای) می باشد که موجب گسترش هرچه بیشتر و سریعتر حرارت تولید شده در فضاهای بزرگ نظیر سوله، کارگاه، سالن همایش و فروشگاه ها می شود، همچنین برای کنترل دمای محیط و صرفه جویی در مصرف انرژی می توانید از قابلیت نصب ترموستات محیطی این بخاری استفاده کنید.

سرما آفرین با در اختیار داشتن انواع بخاری انرژی جهت اجاره نیاز مشتریان عزیز را جهت گرمایش محیط بر طرف کرده است.

موارد استفاده از بخاری انرژی :

فروشگاه ، مراکز خرید ، نمایشگاه ، حسينيه و مساجد ، کارگاه های آموزشی ، کتابخانه ، سالن غذاخوری ،

سالن انتظار درمانگاه و بيمارستان می تواند استفاده شود

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

سرما آفرین

سرما آفرین مجری تهویه مطبوع مراسمات مختلف شما از جمله : سمینارها،کنفرانس ها ،همایش ها ،نمایشگاه ها،و تمامی مراسم ها و  جشن های شما در محیط های باز و بسته می باشد. یکی از مهم ترین مزیت های اجاره وسایل و تجهیزات نمایشگاهی و تجهیزات مراسم از سرمافرین برخورداری از تجربه چندین ساله کارشناسان خبره و دلسوز ماست که در همه مراحل اعم از انتخاب، ارسال و نصب تجهیزات در کنار شما بوده و برای هرچه بهتر شدن مراسم و نمایشگاه شما را کمک و همراهی می کنند.

ما با اجاره بخاری انرژی در تهران و سراسر کشور در خدمت شما هستیم

جهت اطلاعات بیشتر با کار شناسان ما در سرمافرین تماس حاصل فرمایید.

× تکمیل سفارش در واتس آپ