عیب یابی و تعمیر کولر گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

کولر گازی دارای عیب‌های مختلف که شامل عیب‌های پنل، عیب‌های کندانسور و عیب‌های ارتباط بین این دو می‌باشد. که هرگونه عیبی دارای علائم و نشانه‌های مختلفی است که روی پنل نمایش داده می شود.

این عیب‌ها بصورت کد نوشتاری با نام‌های e1 تا e7 و f1 تا f4 می‌باشد. یکی از عیب‌های کولر گازی به نام e7 و یا در بعضی کولرها f2 نشان دهنده کم بودن گاز دستگاه می‌باشد.

همچنین این عیب در صورتی که فضای مناسب جهت خروج گرمای کندانسور وجود نداشته باشد نیز نشان داده می شود. بدین معنی که کندانسور در جایی قرار گرفته است که امکان تخلیه هوا در آن مکان مناسب نیست که در این مواقع با تماس با تعمیر کار باید عیب را با یک تعمیرکار متخصص رفع کرد زیرا میزان گاز و جای مناسب کندانسور کاری نیست که توسط افراد عادی بتوان به انجام داد و حتما نیاز به حضور متخصص می‌باشد.

سوالات متداول و معمولی که برای مردم در ارتباط با عیب یابی کولرگازی و اسپیلت به وجود می آید همراه با جواب آنها و نیز پرسش و پاسخ تعمیرکاران کولرگازی در ارتباط با انواع معایب کولر گازی ؛ ودر نهایت کد خطا کولرگازی با برندهای مختلف به شرح زیر می باشد:

علت خنک نکردن کولر گازی

علت چکه کردن آب از کولر گازی

علت روشن نشدن کولر گازی

علت اتومات نکردن کولر گازی

علت سر و صدای کولر گازی

 • خطای e4

خطای e4 نوعی دیگر از خطاهای کولر گازی است که نشان دهنده آن است که فرمان دستگاه که وظیفه انتقال

دستورات به کندانسور از طریق پنل را دارد، دارای قطعی بوده و این قطعی بصورت خطای e4 خود را نشان می‌دهد

هر دستگاه از فرمانی شامل 6 تا 12 رسته تشکیل شده است. که هر کدام از این رشته‌ها در صورت قطعی این پیام را می‌دهد.

عیب یابی و تعمیر کولر گازی

 • روشن نشدن پنل

عدم روشن شدن پنل، پنل به دو صورت امکان روشن شدن را ندارد اول فیوز ورودی

برق یکی از دو عامل برق (فاز و نول) قطع بوده و برق مورد نظر به دستگاه انتقال نیابد.

دوم درون پنل بردی تعبیه شده که خرابی این برد که شامل سوختن فیوز که یکی از قطعات آن می‌باشد باعث

عدم روشن شدن آن می‌گردد. که در هنگام مشاهده در صورتی که فیوز برق اصلی پریده باشد با وصل آن باعث

روشن شدن دستگاه گردیده و در صورتی که از فیوزهای داخلی برد مشکل باشد باید با متخصص تماس حاصل فرمایید.

 • فرستادن باد گرمفرستادن باد گرم

فرستادن باد گرم، خطایی دیگر از عیب‌های دستگاه پرتاب باد گرم بجای باد خنک می‌باشد که این خطا دارای دو دلیل می‌باشد.

 1. خرابی موتور دستگاه که شامل سوختن موتور و کم کردن روغن توسط موتور بوده
 2. نداشتن گاز بدین گونه که قسمتی از لوله‌های اتصال سوراخ شده و گاز موجود در دستگاه از دست رفته است و گازی برای ایجاد سرمایش و گرمایش وجود ندارد.
 • بوق زدن یونیت خارجی

بوق زدن یونیت خارجی در دستگاه‌های سه فاز اتفاق می‌افتاد که نشان دهنده این مهم است که فازهای دستگاه

جابه‌جا بوده و دستگاه بصورت rst تنظیم نبوده و یکی از فازها در مکانی غیر از مکان خود قرار گرفته است که در این

گونه موقع با جابه‌جایی دو فاز از سه فاز می‌توان دستگاه را تنظیم نمود

و دستگاه بصورت سالم به کار خود ادامه دهد.

 • عدم ارسال باد

هنگامی که دستگاه روشن باشد و باد ارسال نگردد بلوبر دستگاه خراب بوده و یا موتور گرداننده‌ی آن دارای قعطی

شده و امکان گردش هوا و ارسال هوای مطبوع از دستگاه سلب می‌گردد.

در این هنگام بدون آن که به دستگاه دست بزنیم با تعمیرکار تماس بگیرید.

 • هیچ یک از قسمت های کولر گازی کار نمی‌کند؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- محل مورد استفاده برق ندارد.

۲- سه شاخه معیوب است.

۳- سیم‌های برق ورودی کولر معیوب هستند.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- با ولت متر برق پریز یا محل مورد استفاده کولر را تست کنید. اگر برق نباشد عیب از سیم کشی داخلی یا قطع برق می باشد.

۲- دو شاخه را باز و صحیح بودن اتصالات آن را بازدید کنید اگر اتصالات آن ناقص یا قطع باشند اتصالات را کامل کنید تا عیب بر طرف شود.

۳- سیم های رابط را می توانید تست کنید.

 • موتور پروانه کار می‌کند ولی کمپرسور کار نمی‌کند و کولر سرما ندارد؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- ترموستات خراب است.

۲- سیم های رابط ترموستات معیوبند.

۳- سیم های رابط موتور اصلی معیوبند.

۴- موتور معیوب است.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- پس از قطع برق کولر، سیمهای وصل شده به ترموستات را از کنتاکت های ترموستات جدا کنید. آنگاه دستگاه اهم متر را به دو کنتاکت ترموستات وصل می کنند، اگر عقربه اهم متر حرکت کرد ترموستات سالم است، در غیر این صورت ترموستات معیوب است.

۲- سیمهای ترموستات را تست کنید اگر معیوبند، عوضکنید تا عیب برطرف شود.

۳- کولر را از برق جدا کنید سیم های رابط موتور را از فیش مربوطه در موتور جدا کنید و تست کنید که سیم آن قطع یا فیش برق آن خراب شده اگر سیم معیوب است تعویض کنید.

۴- با دستگاه اهم متر سه پایه کمپرسور را تست کنید اگر به هم راه دهند موتور سالم است و برای اطمینان آن را جداگانه با یک خازن سالم به برق متصل کنید.

 •  کولر سرما ندارد، موتور پروانه یا موتور اصلی کار نمی‌کند و گاهی صدای لرزه به خود می‌گیرد؟

علت صدای زیاد کولر

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- خازن مربوط به سیم پیچ ضعیف است.

۲- سیم های رابط خازن معیوب یا اتصالات آن ناقص است.

۳- موتور خراب است.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- کولر را از برق خارج کنید، خازن را از مدار خارج و تست کنید دقت کنید، اگر خازن خراب است عوض کنید تا عیب بر طرف شود.

۲- سیم های رابط خازن و اتصالات آن را پس از خارج کردن کولر از برق و دشارژ خازن، تست کنید. اگر سیم‌ها معیوبند، عوض کنید و چنانچه اتصالات آنها ناقصاست اتصالات را کامل کنید.

۳- برای رفع این عیب ابتدا موتور را جداگانه به کار بیاندازید اگر موتور کار نکند احتمالاً موتور خراب است.

برای کسب اطمینان بیشتر لوله های رفت و برگشت را از کمپرسور جدا کنید آن گاه مجدداً موتور را به کار اندازید، چنانچه در این حالت اگر موتور کار کند موتور سالم است، با آمپر متر مقدار شدت جریان موتور را نیز اندازه بگیرید اگر شدت جریان مناسب باشد و در حالی کمپرسور کار می کند انگشتتان را به دهانه لوله رفت قرار دهید چنانچه باد انگشتان را دفع نموده و خللی در وضعیت فشار پیش نیاید عیب از گرفتگی لوله ها به خصوص لوله مویی می باشد ولی اگر پس از آزاد ساختن لوله های رفت و برگشت کمپرسور، موتور کار نکند موتور معیوب است و باید تعویضشود

 • اجزای کولر گازی کار می‌کند و سرما نیز خوب است ولی در دور تند کولر گازی کار نمیکند؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- کلید مربوط به دور تند کلید چند وضعیتی معیوب است.

۲- سیم رابط بین دور تند موتور پروانه ها و کلید مربوط به آن معیوب است.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- کلید مربوط به دور تند کلید چند وضعیتی را شناسایی نموده آن را تست کنید اگر کلید معیوب است آن را تعمیر یا تعویض کنید تا عیب برطرف شود.

۲- سیم یاد شده را تست کنید اگر معیوب است عوض کنید و چنانچه اتصالات آن کثیف یا ناقص است اتصالات را کامل و محکم کنید تا عیب برطرف شود.

 • موتور پروانه به خوبی کار می‌کنند ولی کمپرسور کم کار می‌کند محیط به نحو مطلوب خنک نمی‌شود؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- درجه ترموستات در حالت کم قرار دارد.

۲- فیلتر های خروجی هوا کثیف هستند.

۳- ترموستات تنظیم نیست یا خراب است.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- درجه ترموستات را روی حالت مناسب قرار دهید.

۲- فیلتر های خروجی هوا را به خوبی تمیز کنید تا عیب برطرف شود.

۳- ترموستات را تنظیم کنید یا تعویض کنید.

 • مدت کار کمپرسور طولانی‌تر است موتور پروانه‌ها در تمام حالت به خوبی کار می‌کنند سرما کم است؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- کندانسور کثیف و در معرض آفتاب است.

۲- گاز کولر کم شده است.

۳- کمپرسور از فشار افتاده است.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- اگر کندانسور کثیف است آنرا به دقت و با احتیاط تمیز کنید و برای آن سایه بان بگذارید.

۲- میزان گاز کولر را کنترل کنید اگر گاز کولر کم است پس از بررسی علت، مقدار گاز را تکمیل کنید تا عیب برطرف شود.

۳- ممکن است فشار موتور کم شده باشد پس از آزاد کردن لوله های خروجی و ورودی، میزان فشار موتور را تست کنید اگر موتور از فشار افتاده باشد آن را تعمیر یا عوض کنید.

 • سرمای کولر گازی خوب است ولی به هنگام کار صدای ناهنجاری از آن به گوش می‌رسد؟

صدای کولر

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱-محل قرار گرفتن کولر گازی نامناسب است.

۲- پیچ‌های کانال‌ها، دریچه های هوا و یا سایر قسمت ها شل شده اند.

۳- پروانه ها به بدنه می سایند.

۴- پیچهای کمپرسور شل شده اند.

۵- لاستیک های لرزه گیر موتور خراب شده اند.

۶- لوله ها به هم یا به بدنه می سایند و علت را بررسی کرده عیب را شناسایی و برطرف کنید.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- محل قرار گرفتن کولر گازی را تنظیم کنید.

۲- شل شدن پیچهای قسمت های مختلف کولر را بازدید کنید اگر پیچهای قسمت های مختلف شل شده باشند آنها را تا حد قابل قبول سفت کنید تا عیب برطرف شود.

۳- حرکت پروانه ها را در نظر بگیرید اگر در اثر شل شدن پیچ ها و یا تراز نبودن کولر به بدنه می سایند.

۴- پیچهای کمپرسور را بازدید کنید اگر شل شده اند آنها را سفت کنید تا عیب برطرف شود.

۵- لاستیک های لرزه گیر موتور را بازدید کنید اگر خراب شده اند عوض کنید.

۶- وضعیت لوله ها را بررسی کنید اگر به هم یا به بدنه می سایند علت را شناسایی و رفع کنید.

 • کمپرسور و موتور پروانه کار می‌کنند ولی بخشی از اواپراتور برفک می‌زند در کل سرمای کولر گازی کم شده است؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱ – گاز کولر گازی کم شده است.

۲- داخل لوله‌ها کثیف هستند.

۳- صافی اواپراتور یا بیرون اواپراتور کثیف است.

۴- لاستیک‌های لرزه‌گیر کمپرسور کولر گازی خراب شده اند.

۵- کمپرسور معیوب است.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- میزان گاز کولر گازی را کم کنید اگر کم شده است به اندازه کافی اضافه کنید تا عیب بر طرف شود.

۲- لوله مویی یا فیلتر کثیف شده باشند پس سیستم را شستشو داده و سپس به کولر گاز تزریق کنید.

۳- صافی و اواپراتور را تمیز کنید تا عیب بر طرف شود.

۴- لاستیک‌های لرزه‌گیر کمپرسور را بازدید کنید اگر خراب هستند عوض کنید.

۵- اگر عیب از علت‌های قبلی نباشد عیب از خرابی قسمت های داخلی کمپرسور می‌باشد در این صورت کمپرسور را تعمیر یا عوض کنید تا عیب برطرف شود.

 • به محض اینکه کولر گازی را روشن می کنیم فیوز محل استفاده عمل می‌کند؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- سیم‌های برق در جایی به هم اتصال یافته‌اند.

۲- خازن‌ها اتصال کوتاه کرده‌اند.

۳- موتور اصلی خراب است.

۴- موتور پروانه ها (فن) معیوب است.

۵- سیم کشی غلط است.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- تمامی مسیرهای سیم‌های رابط برق کولر گازی را بازدید کنید چنانچه سیم ها یا کنتاکت های اتصال آنها به هم چسبیده باشند آنها را از هم جدا کنید تا عیب بر طرف شود.

۲- پس از خارج کردن کولر گازی از برق خازن ها را تست کنید اگر خرابند عوض کنید.

۳- اتصالات موتور اصلی را از ترمینال موتور جدا کنید آنگاه کولر گازی را به برق وصل نموده و آنرا روشن نمایید اگر فیوز قطع نکرد عیب از موتور اصلی است آن را تعویض کنید.

۴- پس از خارج کردن کولر گازی از برق اتصالات برق موتور پروانه‌ها (فن) را جدا تست کنید.

۵- اگر سیم کشی کولر گازی جابجا شده باشد ممکن است سیم کشی و اتصالات کنتاکت ها در کلید و یا جاهای دیگر اتصال کوتاه شده باشد پس سیم کشی و اتصالات صحیح آنها را کنترل کنید

 • کولر گازی به بدنه برق می دهد؟

دلایل این عیب نحوه رفع عیب/تعمیر

۱- سیمهای رابط برق لخت شده و به بدنه اتصال کرده اند.

۲- کنتاکت‌های اتصال جریان برق قطعات الکتریکی از قبیل کلید ترموستات و… به بدنه اتصال یافته اند.

۳- برق از سیم‌پیچ‌های کمپرسور به بدنه سرایت می کند.

عیب‌یابی کولر گازی

۱- تمامی مسرهای سیم‌های رابط را از نظر لخت شدن و اتصال یافتن به بدنه به دقت بازدید کنید یا بعد از سرویس کولر گازی هنوز خشک نشده است چنانچه عیبی در آنها مشاهده کردید بر طرف سازید.

۲- چگونگی اتصال کنتاکت های قطعات الکتریکی یاد شده را به دقت بازدید و کنترل کنید اگر کنتاکتی به بدنه اتصال نموده باشد آن را از بدنه جدا نمایید تا عیب بر طرف شود.

۳- اتصالات برق کمپرسور را از آن آزاد ساخته و سپس کولر گازی را به برق وصل کرده و آن را روشن کنید. اگر بدنه برق نداشته باشد عیب از موتور اصلی است پس موتور اصلی را عوض کنید.

سرما آفرین

سرما آفرین مجری تهویه مطبوع مراسمات مختلف شما از جمله : سمینارها،کنفرانس ها ،همایش ها ،نمایشگاه ها،و تمامی مراسم ها و  جشن های شما در محیط های باز و بسته می باشد. یکی از مهم ترین مزیت های اجاره وسایل و تجهیزات نمایشگاهی و تجهیزات مراسم از سرمافرین برخورداری از تجربه چندین ساله کارشناسان خبره و دلسوز ماست که در همه مراحل اعم از انتخاب، ارسال و نصب تجهیزات در کنار شما بوده و برای هرچه بهتر شدن مراسم و نمایشگاه شما را کمک و همراهی می کنند.

جهت اطلاعات بیشتر با کار شناسان ما در سرما آفرین تماس حاصل فرمایید.

× تکمیل سفارش در واتس آپ