نخستین بار بخاری چه زمانی به كار رفت؟

نخستین بار بخاری چه زمانی به كار رفت؟

بخاری

در قرن پانزدهم با آنكه در خانه ها “بخاری دیواری” ، عمده وسیله گرم كردن بود ، بخاری آهنی اختراع شد

و مورد استفاده مردم قرار گرفت.

چرا كه نوع آهنی از دیواری مفیدتر بود، زیرا آن را در وسط اتاق قرار می دادند، كه هم به وسیله

تشعشع، و هم به وسیله گرم كردن هوایی كه در اطراف آن در جریان بود در اطاق حرارت ایجاد می كرد.

بخاری های اولیه را از آجر و گل رُس می ساختند و درِ چدنی یا مفرغی داشتند.

ولی چون بهای چدن ارزان بود

اجاره بخاری

همه تنه آنها را هم از آن درست كردند و با توجه به این كه چدن و به طور كلی فلزات بهتر از آجر و گل رس

هادی هستند ، حرارت بیشتری از آتش كسب كرده و به هوای موجود در اطاق می رساندند.

سیستم های گرمایشی  فلزی اولیه بخاری های پنج

صفحه ای خوانده می شدند. چون هر بخاری از پنج صفحه تشكیل شده

بود.

پنج صفحه چدنی عبارت بودند از:

یكی صفحه فوقانی، دوم صفحه تحتانی یا كف و سه صفحه هم در سه ضلع تنه بخاری ؛ ضلع چهارم

باز بود و در دهانه یك بخاری دیواری قرار می گرفت كه دود آن بتواند از لوله بالا برود و خارج

بشود.

اولین سیستم گرمایشی 

كه لازم نبود دهانه آن در دیواری قرار بگیرد ابتدا در هلند و اسكاندیناوی ساخته شد.

نام آن ها  شش صفحه ای بود زیرا شش صفحه چدنی شش ضلع آن را تشكیل می داد.

این ها یك در ، در جلو داشتند كه سوخت در آن بریزند و خاكستر را بیرون بیاورند، دو سوراخ هم داشتند،

یكی برای هواكش و دیگری برای وصل كردن به لوله بخاری.

سیستم های گرمایشی اولیه

سیستم های گرمایشی اولیه را باچوب و زغالبا سوخت های ارزان قیمت دیگر می سوزاندند.

در سال 1820 یك نوع بخاری در كشور آمریكا متداول شد كه قطعات كوچك زغال سنگ در كف آن می سوخت ؛

این نوع می توانست هر روز 24 ساعت بسوزد و حرارت بدهد. امروزه با توجه به پیشرفت صنعت ،

انواع وسائل گرم كننده از قبیل بخاری های گازی و … روانه بازار شده و در خانه ها و اداره جات مورد استفاده

همگان قرار می گیرد.

جهت اجاره بخاری با ما تماس بگیرید

× تکمیل سفارش در واتس آپ